Welkom

Baie welkom by die webwerf van La Rochelle Gemeente in Bellville. Met hierdie geloofsgemeenskap loop die Here van al van 1974 af ‘n pad en vertrou ons Hom ten volle vir ons pad vorentoe. As gemeente stel ons onsself ten doel om tot verheerliking van God te leef deur te groei in Christus, Sy liefde daadwerklik uit te leef, en om die Goeie Nuus te deel.

Visie

Beleef Liefde

Groei in Christus

Deel die Goeie Nuus

Missie

Ons verheerlik God deur in ‘n gebroke samelewing ‘n geestelike tuiste te skep waarin ons mekaar in liefde versorg en toerus sodat ons kan uitreik na die wêreld in nood! In kort beteken dit: Ons verheerlik God deur Aanbidding, Versorging, Toerusting & Uitreike.

Kernwaardes

Ons wil die gemeente se visie en missie uitleef aan die hand van die volgende waardes

Openheid

Vertroue

Leerbaarheid

Deernis

Diensbaarheid

Bybelse Uitgangspunte

Die Bybelse Uitgangspunte waarvolgens ons as gemeente diensbaar in God se koninkryk is, is die volgende:

Personeel

Geskiedenis van die gemeente

Betekenis van Embleem:

Die skip in die binneste ring is afkomstig van die stadswapen van La Rochelle, Frankryk, waar ons gemeente sy naam vandaan kry. Die hawestad La Rochelle was eens ‘n Hugenote-vesting.  Die skip kan ook ‘n simbool vir die kerk van Christus wees: die kerk onderweg, wat nog nie sy bestemming bereik het nie. Die kruis op die skip se hoofseil het die vorm van die Maltese kruis.  Saam met die duif, simbool van die Heilige Gees, is dit die hoofmotiewe van die Hugenote-kruis.

Die kombinasie van die kruis en duif dui verder op die innige verbondenheid van die werk van die Heilige Gees met die werk van Christus. Die Hugenote-kruis is ‘n egte Protestantse simbool, ‘n teken van die lydende en strydende kerk van Jesus Christus.  In die buitenste ring is daar woorde, afkomstig van 1 Kor 1:30, wat volgens Johannes Calvyn, die gereformeerde vader, uitdrukking gee aan die volledige werk van Christus.  In hierdie vers word die woorde “wysheid van God” verder omskryf as “vryspraak, heiliging en verlossing”.

Die embleem is in ‘n seëlvorm met ‘n teks in die buitenste ring, wat tipies van die gereformeerde kerkembleme is, met ander woorde, dit is nie ‘n wapen, of skild, soos op stadswapens ens nie.  In die ontwerp is ons geadviseer deur die bekende heraldikus, dr Cor Pama, en ook deur die SA Raad vir Heraldiek, wat die embleem uiteindelik vir registrasie goedgekeur het. In 1988, die Hugenotejaar, het ons Kerkraad dit ook aanvaar.