Welkom

Baie welkom by die webwerf van La Rochelle Gemeente in Bellville. Met hierdie geloofsgemeenskap loop die Here van al van 1974 af ‘n pad en vertrou ons Hom ten volle vir ons pad vorentoe. As gemeente stel ons onsself ten doel om tot verheerliking van God te leef deur te groei in Christus, Sy liefde daadwerklik uit te leef, en om die goeie nuus te deel.

Visie

Beleef Liefde

Groei in Christus

Deel die Goeie Nuus

Missie

Ons verheerlik God deur in ‘n gebroke samelewing ‘n geestelike tuiste te skep waarin ons mekaar in liefde versorg en toerus sodat ons kan uitreik na die wêreld in nood! In kort beteken dit: Ons verheerlik God deur Aanbidding, Versorging, Toerusting & Uitreike.

Kernwaardes

Ons wil die gemeente se visie en missie uitleef aan die hand van die volgende waardes

Openheid

Vertroue

Leerbaarheid

Deernis

Diensbaarheid

Bybelse Uitgangspunte

Die bybelse uitgangspunte waarvolgens ons as gemeente diensbaar in God se koninkryk is, is die volgende:

Kerkpersoneel

Ds. Willem Venter

Tel: 021 919 9241
Sel: 083 222 6016

willem@larochelle.org.za

Aanbidding: Erediensbediening – oggend

Toerusting: Senior Bybelstudie

Ondersteuningsdienste: Kerkraad, Dagbestuur, Eiendomme, Kerkkantoor & Personeel, Diensverhoudinge, Finansies & Predikantspan

Ds. Wouter Olivier

Tel: 021 919 9241
Sel: 083 222 6016

wouter@larochelle.org.za

Aanbidding: Erediensbediening – aand

Kinderbediening: Peuters, gr. R – 3, gr. 4 – 6, gr. 11 (finalejaars).

Gebedsbediening Uitreike: Getuienisbediening: Binnelands & Buitelandse uitreike

Toerusting: Jong volwassenes tussen 30 – 40 (BZN)

Charles Crafford – Gemeentebestuurder

Tel: 021 919 9253

bestuurder@larochelle.org.za

Attie Campher – Koster

Tel: 021 919 9253

Sel: 082 592 2714

koster@larochelle.org.za

Prop. Annemarie de Kock-Malan

Sel: 082 518 0039

seniors@larochelle.org.za

Seniorbediening

Maretha van Tonder – Sekretaresse & Bedieninge

Tel: 021 919 9253

sekretaresse@larochelle.org.za

Iddo Dickens – Aanbiddingsleier

Sel: 076 751 0064

dickensiddo@gmail.com

Aanbidding: Erediensmusiek, Erediens & Roudiens koördineering

Kommunikasie: Bemarking, Webwerf

Ondersteuningsdienste: Grafiese ontwerp, Tegniese bystand en onderhoud

Esmé Hills – Orrelis

Sel: 084 341 7999

Andriessa Mostert – Registerhouer & sekretaresse

Tel: 021 919 9253

register@larochelle.org.za

Anna Cleophas & Moos Swarts

Geboue- en Terreinassistente

Kerkgeskiedenis

Betekenis van Embleem:

Die skip in die binneste ring is afkomstig van die stadswapen van La Rochelle, Frankryk, waar ons gemeente sy naam vandaan kry. Die hawestad La Rochelle was eens ‘n Hugenote-vesting.  Die skip kan ook ‘n simbool vir die kerk van Christus wees: die kerk onderweg, wat nog nie sy bestemming bereik het nie. Die kruis op die skip se hoofseil het die vorm van die Maltese kruis.  Saam met die duif, simbool van die Heilige Gees, is dit die hoofmotiewe van die Hugenote-kruis.

Die kombinasie van die kruis en duif dui verder op die innige verbondenheid van die werk van die Heilige Gees met die werk van Christus. Die Hugenote-kruis is ‘n egte Protestantse simbool, ‘n teken van die lydende en strydende kerk van Jesus Christus.  In die buitenste ring is daar woorde, afkomstig van 1 Kor 1:30, wat volgens Johannes Calvyn, die gereformeerde vader, uitdrukking gee aan die volledige werk van Christus.  In hierdie vers word die woorde “wysheid van God” verder omskryf as “vryspraak, heiliging en verlossing”.

Die embleem is in ‘n seëlvorm met ‘n teks in die buitenste ring, wat tipies van die gereformeerde kerkembleme is, met ander woorde, dit is nie ‘n wapen, of skild, soos op stadswapens ens nie.  In die ontwerp is ons geadviseer deur die bekende heraldikus, dr Cor Pama, en ook deur die SA Raad vir Heraldiek, wat die embleem uiteindelik vir registrasie goedgekeur het. In 1988, die Hugenotejaar, het ons Kerkraad dit ook aanvaar.