Offergawes

Daar is koevertjies by al die deure beskikbaar. U is ook welkom om ‘n debietorder te teken of ‘n elektroniese oorbetaling te maak. Daar is ook ‘n debietordervorm beskikbaar.

Bank: ABSA, Ou Paarlweg, Bellville
Rekeninghouer: NG Gemeente La Rochelle
Rekeningnommer: 145 058 0003
Takkode: 323 410