Lidmaatskap

Indien jy by die La Rochelle-familie as lidmaat wil aansluit, kontak die kerkkantoor of kry 'n inligtingskoevert met al die besonderhede by die infotafel in die saal.

Vorms

Doopvorms

Doopkategese is eenkeer ’n kwartaal. Skakel Kerkkantoor vir inligting en om te registreer.

Debietordervorm

Vrywilligerspanne

Koffiespan
Musiekspan
Klank/Media/Kameraspan
Kinderbediening
Jeugkategete
Kleingroepleiers