Lidmaatskap

Indien jy by die La Rochelle-familie as lidmaat wil aansluit, kontak die kerkkantoor of kry 'n inligtingskoevert met al die besonderhede by die infotafel in die saal.

Vorms

Doopvorms

Doopkategese is elke 2de Woensdag van die maand by die kerk om 18:30. Kontak kerkkantoor om te registreer.

Debietordervorm

Vrywilligerspanne

Koffiespan
Musiekspan
Klank/Media/Kameraspan
Kinderbediening
Jeugkategete
Kleingroepleiers