Lidmaatskap

Indien jy 'n lidmaat wil word by die La Rochelle-familie, kontak kerkkantoor of kry 'n inligtingskoevert met al die besonderhede by die infotafel in die saal. Daar is ook 'n opsie om dit aanlyn te doen. Klik op die aanlynvorm

Vorms

Doopvorms

Doopkategese is elke 2de Woensdag van die maand by die kerk om 18:30. Kontak kerkkantoor om te registreer.

Debietordervorm

Vrywilligerspanne

Koffiespan
Musiekspan
Klank/Media/Kameraspan
Kinderbediening
Jeugkategete
Kleingroepleiers