Getuienisbediening

Missie Japan

Oekraïne

Belangegroepe

Kleingroepbediening

Kleingroepe

As jy wil inskakel by ‘n kleingroep, kontak gerus die kerkkantoor

Vrouebediening

Die vrouebediening probeer geleenthede skep waar vroue gekoester en gewaardeerd kan voel. Dit kan wees deur praktiese, humoristiese of meer ernstige oomblikke, maar altyd met die doel om toe te rus en God se liefde te deel.

Bybelstudie

Senior Bybelstudie – Dinsdagoggende 10:00 (almal welkom)

Kleingroepmateriaal

Gebedsbediening

Gebedsgeleentheid Sondagoggende 08:15 in die gebedskamer

Indien jy gebed verlang, kontak gerus vir Marlené Pretorius

071 062 3025 / pretorius.mm@mweb.co.za

Uitreike

Jeugbediening

Jongvolwassenes

Ons nooi al ons jongvolwassenes uit na ons aanddienste om 19:00

LCF

LCF is the sister-church of La Rochelle Gemeente in Bellville. It was founded out of the need for an English church in the La Rochelle / Bellair area of Bellville. We have weekly worship services, special holiday services, youth meetings, connect groups, outreaches, children's church, a music ministry and various other active ministries. If you are looking for an open, friendly and loving community Church, LCF is the place to be!

Our vision

Connecting people with Christ

Contact detail

084 668 1445 - Henry Dalton

Our values

Love, openness, acceptance, empathy & servanthood

Our mission

Experience fellowship, dynamic worship, biblical and practical teaching, spiritual growth opportunities & outreach for all

Leadership:

Our leadership consists of Henry Dalton (Lay Pastor and Worship Leader), Gill Shadbolt (Elder), Edie Smit (Elder) and Estelle Coetzee (Elder)

Seniorbediening

Bediening aan Seniors 70 & ouer. Kom hou saam Bybelstudie op Dinsdae om 10:00. Daar vind twee keer 'n jaar 'n kuiergeleentheid vir seniors plaas. Sien bulletin vir meer inligting of kontak ons kerkkantoor.